Qui som

El PATRONAT SANTA CREU DE LA SELVA, va ser constituït l’any 1957.

Durant la dècada dels cinquanta i seixanta, molta gent arribava a Catalunya a buscar feina i una millora de qualitat de vida i es van intensificar els moviments d’immigració. Aleshores el Patronat va creure oportú fer front a aquest creixement i promoure la construcció d’habitatges protegits, ja que era una gran mancança d’aquell moment.

Les primeres actuacions del Patronat van ser la construcció d’habitatges protegits  localitzats en petites promocions a la ciutat de Girona. Més tard, el Patronat va construir edificis en barris enters com el de Can Gibert del Pla a Girona i el barri de Ca l’Aguidó a Blanes. També es construeix al barri de Sant Narcís, etc.... fins arribar a 3.000 habitatges construïts.

Actualment el Patronat fa promocions d’habitatges de lloguer protegit i s’encarrega de tramitar i gestionar únicament els lloguers de les edificacions que promou i que li són pròpies. També col·labora amb administracions i entitats socials per oferir habitatges de lloguer a preus assequibles.

El Patronat, compta amb una altra entitat privada, sense ànim de lucre, que és la FUNDACIÓ BISBE TOMÀS DE LORENZANA.

La Fundació, igual que el Patronat, té com a objectiu principal la construcció i gestió d’habitatges protegits destinats principalment a joves, persones de la tercera edat i col·lectius amb dificultats.